Zapisy do Związku

Aby stać się Członkiem Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów należy:- posiadać przy sobie legitymację inwalidy lub emeryta oraz dowód osobisty (podczas zapisu w siedzibie Zarządu Związku)
- przynieść 1 zdjęcie (do legitymacji)
- opłacić składki - 36 zł rocznie (3 zł miesięcznie)
- 3 zł wpisowego
- 5 zł za legitymację

Zniżki na bilety kolejowe!

Osoba będąca emerytem może wystąpić do Związku Emerytów o wydanie zaświadczenia uprawniającego do nabyciaw ciągu roku kalendarzowego 2 biletów na przejazdy kolejowe z ulgą 37% (w klasie 2 w pociągach osobowych,pośpiesznych lub ekspresowych). Zaświadczenie wydawane jest raz na 3 lata. Aby uzyskać takie zaświadczenie Członkowie Związku muszą jedynie przynieść ze sobą dowód osobisty oraz legitymację emerycką. Wydanie tego zaświadczenia jest dla nich bezpłatne. Dla emerytów nie będących Członkami Związku, kosz wydania zaświadczeniawynosi 10 zł. 

Skontaktuj się z nami

Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów

Oddział Rejonowy Tarnowskie Góry
ul. Piastowska 8/110, 42-600 Tarnowskie Góry
NIP: 954-23-04-706
strona internetowa: https://www.pzeriitarnowskiegory.pl

Godziny otwarcia Biura:

9:30-12:30 w poniedziałki, wtorki i środy

tel. 32/307-58-55 lub w nagłych sprawach 600-440-341